وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کزد

  http://youtu.be/UUuKcOYLHCI وقتی   گریبان      عدم      با  دست  خلقت      می درید وقتی  ابد   چشم  تو  را   پیش   از   ازل          می آفرید وقتی     زمین   ناز    تو   ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 36 بازدید
خرداد 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
3 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست